Grondwerk

Tot de bodem voor kwaliteit!

Uitgraven, egaliseren, verplaatsen... welk grondwerk u ook heeft, Dorrestijn voert het uit. Met eigen mensen en materieel. Onze minigravers en shovels worden bestuurd door ervaren machinisten die snel en effectief uw project uitvoeren. Dorrestijn is op het gebied van grondwerk op heel wat terreinen actief: in de wegenbouw, tuinaanleg, landschapsinrichting en op bouwlocaties bijvoorbeeld. Bij de uitvoering houden we vanzelfsprekend rekening met kabels, leidingen, riolering, afwatering en grondwaterpeil.

Is het voor uw project nodig dat de grond tot op de millimeter egaal is? Bijvoorbeeld omdat u zodoende een bedding heeft om direct straatwerk, stelconplaten of een betonvloer aan te brengen? Dorrestijn heeft alle faciliteiten voor laseregalisatie van uw terrein. Met behulp van een laserbak maken wij de ondergrond vlak tot in perfectie.

Meer weten? Bel Kees Dorrestijn, 06 2367 6415 of vul het contactformulier in!